Банкови сметки

 

Търговия на БФБ

Захранване* на Вашата сметка за търговия с Karoll Broker можете да направите чрез паричен превод по следната банкова сметка:

Данни: Брокерски услуги и търговия чрез Karoll Broker
IBAN (BGN): BG35UNCR70001522185617
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД
Банков адрес: гр. София 1000, пл. Света Неделя 7
Бенефициент: КАРОЛ АД
Основание за превод: Захранване на сметка Карол Брокер / ЕГН и Три имена

Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.

Внасяне и теглене на пари в брой от Вашата сметка можете да направите и във всеки един от нашите офиси. Кешовите операции са допустими до 5 000 лв. в рамките на един работен ден и без предварителна заявка за офисите в София и с предварителна заявка за всички останали офиси.

Karoll Broker позволява на своите потребители да заявят паричен превод  директно от търговската платформа. Това можете да направите от меню „Нареждания” и избор на  „Нареждане теглене на пари”. Избора за ново нареждане Ви отваря прозорец, в които можете да окажете каква сума желаете да Ви бъде преведена, както и по коя от заявените пред ИП Карол АД сметки желаете да получите паричния превод.

 

*Първоначално захранване на сметка за търговия с Karoll Broker е мин. 100 BGN. 


Forex и CFD търговия

Данни: Forex и CFD търговия
IBAN (BGN): BG22UBBS80021048813720
IBAN (EUR): BG54UBBS80021429797910
IBAN (USD): BG50UBBS80021109128010
BIC: UBBS BGSF
Банка: Обединена Българска Банка АД
Банков адрес: София 1040, ул. Света София 5
Бенефициент: КАРОЛ АД
Основание за превод: Захранване на сметка Карол Дилинг/МетаТрейдър

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244; 02/4008 242; 02/4008244;

e-mail: forex@karoll.bg