Маржин търговия

Маржин търговията на БФБ е свързана с покупка на ценни книжа или финансови инструменти със заемни средства и/или други финансови инструменти.

  • Предимства:
  1. Възможност за заемате на позиции, многократно превишаващи вашите собствени средства;

  2. Ливъридж ефект за управлявания портфейл;

  3. Гъвкав размер и период на използване на заема;

  4. Улеснени процедури по отпускането и усвояването на заема, спрямо репо договори и другите видове заеми при сключване на сделки на БФБ;

  • Особености, в зависимост от регулациите:

На регулирани пазари

  • Българска Фондова Борса – АД София (БФБ)

Ценните книжа, които могат да служат като обезпечение, са дефинирани в чл. 8 на Наредба 16 на КФН. Списъкът с емисиите, отговарящи на тези изисквания, се публикува на дневна база от Българска Фондова Борса - София АД.

Маржин търговията на БФБ, както и администрирането на предоставеното обезпечение, се осъществяват посредством специално разработен клиентски модул в платформата за търговия с акции на БФБ - Karoll Broker. Модулът позволява автоматизирано управление в реално време на използвания заем и е достъпен от Меню Търговия на  платформата за търговия с акции на БФБ Karoll Broker, подменюта Къси/Маржин депозити и Къси/Маржин уведомления.

Полезни връзки при маржин търговия на БФБ:

Такси и комисиони
Примери с често срещани ситуации
Как да търгувам на маржин?
Условия
Рискове

  • Международни борси

Най-често директната търговия на международните борси се извършва при 50% маржин (1:2 ливъридж ефект, което означава, че можем да управляваме 2 пъти по-големи позиции). По-висок ливъридж се дава единствено за търговия в рамките на деня при спазване на редица условия или за сметки със захранени над 110 000 USD. Можете да търгувате и без ползване на маржин.

На извън регулирани пазари

  • Forex и CFD

Поради непрекъснатата търговия и по-ниската волатилност на валутния пазар традиционно се използва огромен ливъридж ефект, вариращ между 1:100 и 1:500 (можете да управлявате съответно от 100 до 500 пъти по-големи позиции). При търговия със CFDs изискуемия маржин е в зависимост от конкретния инструмент. Повечето индекси стандартно се търгуват на ливъридж 1:100, докато при търговия с акции рядко се използва ливъридж по-висок от 1:20. Не забравяйте, че ако ползвате нисък процент маржин (висок ливъридж ефект) на практика увеличава поетия от вас риск. Имайте предвид също, че за използването на маржин вие заплащате така нареченото финансиране под формата на годишен процент.

Място на изпълнение

Karoll като място на изпълнение при търговия чрез Karoll MetaTrader4.

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg