27 апр. 2018

Изменения в Общите условия на ИП Карол

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на членовете на Съвета на директорите на ИП „Карол“ АД от 22.01.2018 г. и от 23.03.2018 г.  година са приети и допълнени нови Общи Условия, които са приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Карол“ АД. Новите Общи условия са одобрени от Комисията за финансов надзор с Решение № РГ-03-53-5 от 26.04.2018 г. и влизат в сила на 01.06.2018 година. Можете да разгледате новите Общите Условия на този линк. 

 

При несъгласие с извършените изменения или допълнения в Общите условия, Клиентът има право да прекрати без предизвестие сключения от него договор, но преди датата на влизане в сила на приетите изменения и/или допълнения на Общите условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Клиента активи.

Назад към новините