Реална сметка за търговия с акции на БФБ

За да се възползвате от предимствата, които ви предоставя платформата за онлайн търговия с акции на БФБ – Karoll Broker,  е необходимо да имате сключен договор с инвестиционен посредник Карол за откриване на реална сметка за онлайн търговия с акции на БФБ с платформата Karoll Broker. След сключването на договор, на указания от вас e-mail се изпраща сертификат за достъп до софтуера. Сертификатът е с валидност 10 години и неговото издаване е напълно безплатно.

С така издадения ви сертификат и сключен договор за реална сметка получавате и безплатен достъп до вашия собствен виртуален офис - персонална клиентска част за акаунт мениджмънт, в който можете да намерите информация за вашите сделки, парични преводи, получени права и дивиденти, както и друга полезна информация, необходима за автоматичното водене на вашите финансови транзакции.

Договор за реална сметка

Договор за реална сметка чрез платформата за търговия с акции на БФБ Karoll Broker можете да сключите във всеки един от нашите офиси. Ако във вашия град няма офис на инвестиционен посредник Карол, можете да изпратите копие от лична карта, удостоверение за валидна банкова сметка, телефон и e-mail до адреса на централното управление на финансова група Карол в София. Ние ще изготвим вашите документи за откриване на реална сметка и ще ви ги изпратим за подписване.

Полезни връзки:

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg