30 Jun 2023

ИП Карол реализира първото предлагане на облигации на пазар ВЕАМ на БФБ