Доверително управление на валутни портфейли

Възможност за всеки, който търси висока доходност от 10% до 20% на година и който иска да се довери на дългогодишния опит на експерти

Без да плаща високи такси за това, без да е необходимо да инвестира твърде големи суми и без да губи от своето време

А за тези, които имат сериозни познания в областта на валутните пазари и са склонни да рискуват целия си капитал, вижте новата изключително агресивна форма на доверително управление.

Към новата агресивна форма на доверително управление

Какво всъщност представлява доверителното управление на валутни портфейли от ИП Карол?

Алтернативна форма на инвестиционна услуга, която по своята същност представлява доверително управление на портфейл от валути с препоръчителен инвестиционен хоризонт - минимум 1 година.
8 причини да стана клиент на доверително управление на валутни портфейли от ИП Карол

1.Инвестиционен посредник Карол притежава над 20 години опит на международните финансови пазари и над 15 награди

2.От 10% до 20% средногодишна целева доходност на година

3.Не плащате, ако няма печалба за вас, както не плащате и когато внасяте, довнасяте и теглите

4.Плащате само 25/30% от печалбата, която успеем да реализираме за вас

5.Без да е необходимо да разполагате с натрупан капитал, вече можете да ползвате доверително управление с дори EUR (USD) 1,000

6.Пълна конфиденциалност за всеки индивидуален портфейл

7.24/7 в реално време можете да следите как нашите професионалисти управляват парите ви от компютър и мобилен телефон

8.Строго определена методика за търговия и последващ контрол от експерти


Кой всъщност управлява парите ми?
Разбирайки колко е важно да се чувствате сигурни в избора си за инвестиране на вашите лични средства, ние заставаме с лицата си пред вас. Използвайте всяка възможност да се запознаете и разговаряте с професионалистите от ИП Карол, които ще управляват вашите пари.

Димо Димов

Ръководител на отдел "Международни пазари" в ИП Карол с 15 години опит на валутните пазари


Йордан Калоянчев

Брокер "Международни пазари" с 5 години опит в търговията на валутните пазари

 

Какво представлява агресивния вариант на доверително управление, с какво е по-различен от стандартния и защо не е подходяща за всеки?

Агресивният вариант на доверителното управление на валутни портфейли е изключително рискова инвестиционна услуга с препоръчителен инвестиционен хоризонт - 6-12 месеца, има такса в размер на 35% от печалбата, изисква първоначална инвестиция от поне EUR (USD) 500 и се управлява автономно от ръководителя на отдел "Международни пазари" в ИП Карол - Димо Димов.
Защо агресивното доверително управление на валутни портфейли от ИП Карол не е подходящо за всеки

1.Целта е 100%+ средногодишна целева доходност на година, но се рискува цялото капиталовложение

Вижте видео за агресивната форма на доверително управление с Димо Димов
Какво да направя сега?
Ако сте без опит на валутните пазари, съветваме ви да се спрете на някои от по нискорисковите варианти на услугата чрез бутона за заявка по-долу. Експертите на ИП Карол не препоръчват агресивния вариант на доверително управление, ако нямате солидни познания за валутните пазари.
Подай заявка за доверително управление на валутни портфейли
Запознай се в детайли с пълното описание на продукта
Виж месечните отчети и видеата за продукта:

Представяне на продукта
Януари 2016 година
Февруари 2016 година
Март 2016 година
Видео с Димо Димов и Йордан Калоянчев за Q1 2016 година
Април 2016 година
Май 2016 година
Юни 2016 година
Видео с Димо Димов и Йордан Калоянчев за Q2 2016 година
Юли 2016 година
Август 2016 година

Септември 2016 година
Октомври 2016 година
Ноември 2016 година
Декември 2016 година
Видео с Димо Димов и Георги Ангелов за Q1 2017 година
Януари 2017 година
Февруари 2017 година
Март 2017 година
Април 2017 година
Май 2017 година
Юни 2017 година
Юли 2017 година
Август 2017 година
Септември 2017 година
Октомври 2017 година
Настоящият материал не следва да се тълкува като препоръка за бъдещи инвестиции. Представената целева годишна доходност се основава на обективни данни и предположения, но не е сигурен показател за бъдеща доходност. При доверителното управление инвеститорът възлага на инвестиционния посредник да структурира и управлява портфейл от финансови активи съгласно определена инвестиционна стратегия, по своя преценка и изцяло на риск на инвеститора. Търговията на валутните пазари е високо спекулативна и свързана с определени рискове, поради което не се гарантират печалби и инвеститорите могат да не възстановят пълния размер на инвестираните средства. ИП Карол АД обръща специално внимание, че високото ниво на ливъридж при маржин търговията увеличава не само потенциалните печалби, но също така и потенциалните загуби, поради което настоятелно съветва потенциалните клиенти да се уверят предварително, че са в състояние да понесат всички потенциални загуби на внесените от тях средства без това да повлияе на стандарта им на живот. Повече за рисковете, свързани с инвестиции във финансови инструменти, може да прочетете на www.karollbroker.bg.
Facebook
Website
Email
ИП Карол АД, ул. Златовръх 1, София 1164, България