27 май 2021

Как да участвате в IPO-то на SinCars

Публично предлагане на до 2 000 000 броя акции от капитала на „Син Карс Индъстри“ АД – условия за участие:

 • Борсов код на временната емисия акции от предлагането: SIN1
 • Подаване на поръчки: само на аукциона, който ще се проведе на 01.06.2021 година.

Най-големи шансове за изпълнение имат пазарни поръчки, подадени в първите секунди след 09:30:00 на 01.06.2021 година.

 

Конкретните часове на фазите на аукциона са както следва:

 - Book фаза от 9:30 до 11:00 часа местно време;

 - Call фаза, в рамките на която също могат да се въвеждат, модифицират и отменят оферти за покупка – от 11:00 до 14:00 местно време;

 - Freeze фаза и фаза на определяне на цената - 14:00 часа местно време;

 • Начин на подаване на поръчките: директно чрез поръчка в електронната платформа за търговия на БФБ Karoll Broker или намясто в офисите на ИП Карол АД;
 • Окончателна емисионна стойност: всички удовлетворени поръчки се изпълняват по предварително определена от емитента единна емисионна цена в размер 1 лев/акция;
 • Видове поръчки:
  • Пазарна поръчка – съдържа общ брой акции, които инвеститорът би желал да запише на определената единна окончателна емисионна стойност в размер 1 лев/акция;
 • Метод на определяне на окончателната емисионна стойност: Всички удовлетворени поръчки се изпълняват по единната цена от 1 лев, като пазарните поръчки се класират на база критерия „време на въвеждане“;
 • Комисиона: стандартната комисиона съгласно тарифата на ИП Карол АД за съответния клиент;
 • Поръчки за участие в аукциона чрез ИП „Карол“ АД се приемат само до размера на паричните средства, налични по клиентските подсметки на съответния клиент в ИП „Карол“ АД;
 • Акциите ще бъдат регистрирани за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД след успешното приключване на предлагането. Ориентировъчният срок за старт на търговията с акциите, придобити в рамките на аукциона, е около 1 месец след приключването му.

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с нас на телефон +359 2 4008 250 или на имейл: broker@karoll.bg.

 

 

 

Назад към новините