Използване на бисквитки

Лични данни могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies) на страницата на уебсайта на Дружеството, www.karollbroker.bg, фейсбук страницата на Дружеството, както и мобилните версии на платформите за търговия на българския и международни капиталови пазари. ИП „Карол“ АД събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. С оглед поддържане на по-добра навигация, ИП „Карол“ АД или други доставчици на услугата, имат право да използват “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

Дружеството не събира и съхранява индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. Инвестиционният посредник има достъп само до обобщена информация за “бисквитки” за функционални цели. За клиентите на Дружеството остава и възможността да изключат бисквитките в настройките на ползвания от тях интернет браузър.

Моля да се запознаете с пълната Политика за защита на личните данни.