ехнически Анализ (валутни двойки, индекси, петрол, злато, сребро)

Karoll-creative-technicheski-analiz-valutni-dvoiki-petrol-zlato-index-srebro

Тук ще намерите най-добрите идеи на база технически анализ от нашия Трейдинг Деск. Анализът е представен кратко, точно и ясноЩе се фокусираме върху голямата картина. Добавянето на технически анализ към метода, който ползвате ще задълбочи познанията Ви. Ще Ви даде по-точни критерии за вход и изход на пазара. Ако вече използвате технически анализ ще можете да получите още една гледна точка. На всеки две седмици ще разглеждаме графиките на инструменти като злато, сребро, форекс, индекси, акции. Целта ни е да Ви запознаем с аналитичен подход, с които сами да взимате правилните решения и да управлявате успешно Вашето финансово бъдеще.

Какво ще откриете в последния анализ?

В най-новия технически анализ на ИП Карол ще разберете отговорите на следните въпроси:

  • Какво се случва с EUR/USD?
  • Какъв е трендът при S&P500?
  • DAX40 следва ли S&P500?
  • The Boeing Company (BA) с интереснодвижение.

И още много!

Към последния анализ!

Повече за автора на анализите

Авторът използва технически анализ и търгува на световните финансови пазари над 12 години. През годините е използвал различни методи за анализ, но е на мнение, че чистото движение на цената е показател без аналог. Затова използва основно Price action, но не се ограничава единствено до него. 

Предишни анализи

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ - 10.01.2022

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ - 06.12.2021

 

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови пазари крие висок риск - можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост) на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. Информацията се основава на брутни резултати и ефектът от комисионните, таксите и други разходи би намалил възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София 1000, България.

 

 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

53,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.