Размер на маржин изисквания

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) потвърди, че ливъриджа ще бъде ограничен при отварянето на позиция от непрофесионален клиент. Тези промени ще се прилагат за всички доставчици на CFD. Таблицата по-долу илюстрира влиянието върху ливъриджa и необходимия марджин.

Продуктова категория Професионална сметка (максимален ливъридж) Непрофесионална сметка (максимален ливъридж)
Основни индекси 100:1 20:1
Основни валути 500:1

30:1

Валутни двойки с участието на CHF 100:1

10:1*

Злато 100:1 20:1
Стоки 133:1 10:1
Облигации 400:1 5:1
Акции 33:1

5:1

 

Информация относно ликвидация на позициите и за двата профила: Когато наличността по сметката спадне под 50 % (педесет процента) от Маржин изискването за отворените позиции, те биват частично или напълно затворени на текущите пазарни нива.

Договорените мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики (ДЗР) на инвеститорите на дребно в Европейския съюз (ЕС) влизат в сила съответно от  1 август. Повече информация, относно рестрикциите, можете да намерите тук.

Критерии 

За да кандидатствате за професионален инвеститор, трябва да отговаряте на най-малко два от трите критерия, посочени по-долу:

  • През предходните 4 тримесечия сте  сключвали средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар; 

  • Стойността на инвестиционния Ви портфейл, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро; 

  • Работите или сте работили във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.  

Ако отговаряте на поне два от горните критерии и бихте желали да станете професионален инвеститор, можете да попълните формата, натискайки бутона "Кандидатствайте" или да заповядайте в някой от офисите ни.

 

kandidatstvaite-za-profesionalen-investitor

 

Полезни връзки:

 

*Маржин изискванията са промение, считано от18.10.2021 , във връзка с повишената волатилност при валутните двойка с участието на швейцарски франк(CHF) и възможни интервенции от страна на централната банка на Швейцария

 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

53,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.