Информация по чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

На 04.05.2023 г., Съветът на директорите на „Карол“ АД прие Правила за вътрешно подаване на сигнали в инвестиционен посредник „Карол“ АД. В съответствие с Правилата е въведен вътрешен ред за подаване на сигнали за нарушения на законодателството и приложимите актове на Европейския съюз. Подробна информация за условията и реда за подаване на сигнали може да намерите на СЛЕДНИЯ ЛИНК.

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

Отдел Международни пазари

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък, 24ч. в денонощието

Телефони: 02/4008 244; 02/4008 242; 02/4008244;

e-mail: forex@karoll.bg