Лицензиран инвестиционен посредник Карол АД предлага на своите клиенти възможността да извършат продажба на боновите си книжки от масовата приватизация:

 

  • продажба на депозитарни разписки за притежавани акции;
  • продажба на временни удостоверения за акции на бивши приватизационни фондове и акции на холдингови дружества;

 

 

Какво да правите с боновата си книжка от масовата приватизация?

  • Колко струва боновата ви книжка?

Ако разполагате с документи за участието ви в масовата приватизация – бонова книжка, временно удостоверение, депозитарна разписка, можете да се свържете с нас, за да проверите дали дружеството, в което сте инвестирали, все още съществува и каква е неговата борсова цена, какви дивиденти е изплащало през годините, как и откъде да ги получите, разпределяни ли са безплатни акции. 

  • Как да проверите дали и къде е инвестирана боновата ви книжка?

Чрез ПИК код на НАП и ЕГН

В случай че си спомняте, че в периода на масовата приватизация сте инвестирали в приватизационен фонд, независимо от това дали към момента разполагате с боновата книжка или не, бихте могли да получите информация за това в кой фонд са инвестирани вашите бонове безплатно, като си извадите Персонален идентификационен код (ПИК) от Националната агенция за приходите. Този код се издава незабавно без заплащане във всички офиси на НАП. С него можете да проверите с какви ценни книжа разполагате, като проверката може да се осъществи на уесайта на НАП или на уебсайта на Централен депозитар АД, който води регистъра за всички акции на бивши приватизационни фондове.

Линк за проверка на уебсайта на НАП:

Проверете СЕГА

Линк за проверка на уебсайта на Централен депозитар АД

ПРОВЕРЕТЕ СЕГА

  

Чрез притежаван от вас валиден квалифициран електронен подпис (КЕП):

Чрез КЕП можете да заявите безплатната услуга  „Проверка на портфейл“ в Централен депозитар АД:

ПРОВЕРЕТЕ СЕГА 

 

  • Какви документи са ви нужни за продажба на акциите от боновата ви книжка?

За да продадете акции от масовата приватизация, е необходимо да посетите наш офис с личната си карта и депозитарна разписка за притежаваните акции.

 

  • Какво да правите, ако боновата ви книжка е загубена и не разполагате с депозитарна разписка?

Ако не разполагате с удостоверителен документ за притежаваните акции, можете да издадете дубликат в някой от нашите офиси. Издаването му отнема един работен ден и става срещу лична карта, като е необходимо да знаете в кой приватизационен фонд сте инвестирали.

 

  • Какви такси и комисиони се заплащат за продажба на акциите и за издаване на документи?

Комисионата ни при продажба на акции е 1% от стойността на осъществената продажба, минимум 20 лв. на емисия, а таксата за издаване на дубликат на депозитарна разписка – 12 лв с ДДС на емисия.

 

  • Как да постъпите, ако лицето, което е собственик на боновата книжка, е починало?

В този случай преди да се извърши продажба, следва да се осъществи процедура по наследяване на акциите, като за целта е нужно да се предостави оригинал на удостоверение за наследници на починалото лице, издадено преди не повече от 6 месеца. Ако има повече от един наследник, това налага изготвянето на нотариално заверено споразумение за доброволна делба.

 


Освен процедури по продажбата на бонови книжки, ИП Карол АД извършва и покупко-продажба на компенсаторни инструменти 

За повече информация не се колебайте да се обърнете към нас на телефон 02/4008 260 или да ни пишете на e-mail: broker@karoll.bg

 

ИП Карол АД - Вашият персонален брокер.


 

Централен офис

Централен офис София

ул. Златовръх 1 
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 260

Еmail: broker@karoll.bg

 

Клонова мрежа

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа
Мобилен: 0895 / 559 237
Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа
Tелефон: 052 / 617 919
GSM: 0895 / 559 236
Е-mail: office_varna@karoll.bg