Лицензиран инвестиционен посредник Карол АД предлага на своите клиенти възможността да извършат продажба на боновите си книжки от масовата приватизация:

 

  • продажба на депозитарни разписки за притежавани акции;
  • продажба на временни удостоверения за акции на бивши приватизационни фондове и акции на холдингови дружества;

 

 

Какво да правите с боновата си книжка от масовата приватизация?

Ако сте един от българските инвеститори, които са участвали в масовата приватизация, то Вие трябва да притежавате бонова книжка с 25 000 инвестиционни бона. Ние от  ИП Карол АД създадохме поредица от 6 лесни стъпки, в които да научите как да проверите активите, които притежавате и тяхната стойност в днешно време.

  • Как да проверите дали и къде е инвестирана боновата ви книжка?

В случай че си спомняте, че в периода на масовата приватизация сте инвестирали в приватизационен фонд, независимо от това дали към момента разполагате с боновата книжка или не, бихте могли да получите информация за това в кой фонд са инвестирани Вашите бонове безплатно, като си извадите Персонален идентификационен код (ПИК) от Националната агенция за приходите. Този код се издава незабавно без заплащане във всички офиси на НАП. С него можете да проверите с какви ценни книжа разполагате, като проверката може да се осъществи на уесайта на НАП или на уебсайта на Централен депозитар АД, който води регистъра за всички акции на бивши приватизационни фондове. 

Вижте как да проверите дали боновата Ви книжка е инвестирана и в кой приватизационен фонд са Вашите активи в първото видео от информационната ни поредица:

Проверка на бонова книжка

Чрез ПИК код на НАП и ЕГН

Чрез притежаван от вас валиден квалифициран електронен подпис (КЕП):

 

  • Как да проверите дали приватизационния фонд, в който са инвестициите Ви е публичен?

 Приватизационните фондове са трансформирани от 1998 г. насам в холдингови дружества. Като притежател на бонова книжка, за Вас е важно да знаете дали холдинговото дружество, в което сте инвестирали е публично, непублично или фалирало (ликвидирано). Ако дружеството е публично, вие лесно можете да продадете дяловете си, защото те се търгуват на свободния капиталов пазар - Българска Фондова Борса. Изгледайте следното видео, за да научите как бързо и лесно можете да разберете дали инвестициите Ви са в публично дружество или не:

ПУБЛИЧно ли е дружеството?

 

  • Какво да правите, ако боновата ви книжка е загубена и не разполагате с депозитарна разписка?

За да докажете, че акциите са Ваша собственост, трябва да предоставите удостоверителен документ, който се нарича депозитарна разписка. Ако не разполагате с такъв документ за притежаваните акции, можете да издадете дубликат в някой от нашите офиси. Издаването му отнема един работен ден и става срещу лична карта, като е необходимо да знаете в кой приватизационен фонд сте инвестирали. Вижте повече в третото видео от информационната ни поредица:

ДЕПОЗИТАРНА разписка

 

  •  Колко струва боновата ви книжка? 

Ако разполагате с документи за участието ви в масовата приватизация – бонова книжка, временно удостоверение, депозитарна разписка, можете да проверите дали дружеството, в което сте инвестирали, все още съществува и каква е неговата борсова цена, какви дивиденти е изплащало през годините, как и откъде да ги получите, разпределяни ли са безплатни акции. Вижте откъде да си набавите необходимата информация в четвъртото ни видео:

Колко струва книжката ви?

 

  • Какви такси и комисиони се заплащат за продажба на акциите и за издаване на документи?

Комисионата ни при продажба на акции е 1% от стойността на осъществената продажба, минимум 20 лв. на емисия, а таксата за издаване на дубликат на депозитарна разписка – 12 лв с ДДС на емисия.

Като вземете предид горе посочените такси и след като вече знаете стойността на вашата бонова книжка, можете да прецените Има ли смисъл да продавате дяловете си? - петата стъпка от нашата информационна видео поредица.

Към видеото  

 

  • Как да постъпите, ако лицето, което е собственик на боновата книжка, е починало?

В последното ни видео можете да научите как да процедирате, в случай че сте наследник на бонова книжка:

наследство на бонова книжка 

В този случай преди да се извърши продажба, следва да се осъществи процедура по наследяване на акциите, като за целта е нужно да се предостави оригинал на удостоверение за наследници на починалото лице, издадено преди не повече от 6 месеца. Ако има повече от един наследник, това налага изготвянето на нотариално заверено споразумение за доброволна делба.

 


Освен процедури по продажбата на бонови книжки, ИП Карол АД извършва и покупко-продажба на компенсаторни инструменти 

За повече информация не се колебайте да се обърнете към нас на телефон 02/4008 260 или да ни пишете на e-mail: broker@karoll.bg

 

ИП Карол АД - Вашият персонален брокер.


 

Централен офис

Централен офис София

ул. Златовръх 1 
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 260

Еmail: broker@karoll.bg

 

Клонова мрежа

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа
Мобилен: 0895 / 559 237
Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа
Tелефон: 052 / 617 919
GSM: 0895 / 559 236
Е-mail: office_varna@karoll.bg