Стратегическо консултиране

 strategic-consulting-at-Karoll

 

Чрез услугите си по стратегическо консултиране подпомагаме нашите клиенти за осъществяването на техните навременни и ефективни управленски решения в динамично променяща се бизнес среда.

Идентифицираме и разрешаваме финансови и стратегически предизвикателства пред които са изправени нашите клиенти и допринасяме за успешното развитие и разрастване на бизнеса си.

При структурирането на инвестиционни проекти ние използваме както традиционни финансови продукти и източници за финансиране, така и иновативни решения, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти.

 

Услугите ни обикновено обхващат:

  • Независима оценка на компании.
  • Бизнес планиране и моделиране.
  • Финансов мениджмънт.
  • Оптимизация на корпоративната и капиталовата структура.
  • Проучване и анализ на индустрии/пазари.
  • Преструктуриране и рефинансиране на задължения.

Контакти

Карол Инвестмънт

ул. Златовръх 1
София 1164

Телефон: 02/4008 314

e-mail: karoll_investment@karoll.bg